Inteligentne miasto

Usługi typu Smart City dostarczają klientom unikalnych wartości skupionych wokół lepszej organizacji, sprawnej wymiany informacji oraz integracji witalnych procesów biznesowych miasta.

Wdrażanie usług inteligentnych w mieście to nie tylko wybór rozwiązania z oferty dostępnej na rynku. To także, a właściwie przede wszystkim, odpowiednia analiza potrzeb, wymagań, możliwości, sposobu i kolejności przyszłego wdrażania usług, możliwości finansowania przy wsparciu funduszy pomocowych oraz wybór odpowiedniego modelu inwestycyjnego i eksploatacyjnego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy rozwiązania zarówno wiodących światowych producentów zarówno oprogramowania jak i fizycznych urządzeń jak i mniejszych producentów dostarczających sprecyzowane rozwiązania na każdą kieszeń.  

Dzięki połączeniu oferowanych przez naszą firmę rozwiązań oraz naszemu doświadczeniu przy budowie sieci teleinformatycznych wykorzystujących technologie radiowe możemy dostarczyć dla Państwa rozwiązanie skrojone na miarę Państwa dzielnicy, miasta, gminy w bardzo krótkim czasie bez ponoszenia ogromnych nakładów na kosztowną infrastrukturę teletransmisyjną.

Zarządzanie infrastrukturą:

Inteligentne miasto jest dynamiczną siecią wzajemnie komunikujących się i współdziałających zasobów, struktur i usług. Dzięki Smart City można w sposób kompleksowy zarządzać infrastrukturą miast, nadzorować i sterować nią w czasie rzeczywistym. Wykorzystując najnowsze technologie, w tym transmisję danych w standardach IoT (LoraWAN) jak i przy wykorzystaniu infrastruktury istniejących operatorów np. sieci LTE, można monitorować miasto oraz zanieczyszczenie środowiska, zarządzać ruchem ulicznym a także wspomagać działanie służb miejskich. Sprawne zarządzanie infrastrukturą znacząco wpływa na podniesienie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, wspomaga realizowanie wspólnych programów przez różne instytucje oraz ułatwia korzystanie ze wszystkich obiektów użyteczności publicznej. Wykorzystując system Smart City możemy zarządzać dosłownie całą infrastrukturą włączając w to również system oświetlenia miasta oraz systemy wodociągowy i kanalizacyjny, w znaczymy stopniu przyczyniając się do redukcji kosztów i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. W sytuacjach kryzysowych możemy zmniejszyć czas reakcji zarządzając miastem z jednego miejsca czy skorzystać z automatycznej analizy zaobserwowanych zdarzeń i powiadomień alarmowych.

Inteligentne Systemy Transportowe

Inteligentne Systemy Transportowe to systemy, które stanowią szeroki zbiór różnorodnych technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych) oraz technik zarządzania stosowanych w transporcie w celu ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego. ITS łączy między innymi System Sterowania Sygnalizacją Świetlną, System Płatnego Wjazdu do Centrum Miasta, System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, System Informujący o Natężeniu Ruchu i Niecodziennych Wydarzeniach czy Monitoring i Nadzór Transportu Substancji Niebezpiecznych, co niesie ze sobą szereg korzyści z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy miast a także wszelkiego rodzaju firmy logistyczne i transportowe. ITS w warunkach miejskich to innowacyjne rozwiązanie znacznie zwiększające poziom i płynność funkcjonowania miasta.

Monitoring

System monitoringu w rozwiązaniach Smart City, wykorzystywane są w wielu dziedzinach, począwszy od rozwiązań monitoringu wizyjnego po wysoko rozwinięte systemy monitorujące zużycia energii elektrycznej i prognozujące stan środowiska. Dzięki pierwszemu z wymienionych możemy w bardzo dużym stopniu wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Rozmieszczony w mieście system kamer, w pełni dostosowany do wymogów poszczególnych służb miejskich, wspomaga działania Policji, Straży Miejskiej czy Straży Pożarnej i umożliwia rozpoznawanie twarzy, wykrycie kradzieży i nielegalnych wtargnięć, informowanie o pożarach i innych niebezpiecznych zdarzeniach, liczenie osób, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych czy jakże ważne w dzisiejszych czasach alarmowanie o pozostawionych obiektach. Dzięki drugiemu z nich możemy dostosować ilość źródeł światła do bieżącego zapotrzebowania, wykryć usterki, poprawić bezpieczeństwo na drogach, kontrolować i zmniejszać koszty. Możliwe jest również zbudowanie stacji monitorującej zanieczyszczenie powietrza na terenie miasta i uzyskanie pomiarów niezależnych od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz dokonywać pomiarów substancji nie mierzonych przez w/w Instytut. Można również informować społeczeństwo o obecnym stanie powietrza, z uwzględnieniem aktualnych norm poprzez tablice informacyjne, portal internetowy oraz aplikacje mobilne. w skład systemu monitoringu Smart City może wchodzić również System Zarządzania Siecią Wodociągową i Kanalizacyjną, dzięki któremu można wykryć wycieki, prognozować stany awaryjne i obciążenia sieci wodociągowej oraz w sposób energooszczędny nią sterować.

Grafika pochodzi ze strony www.inteligentnemiasto.com

Dzięki stosowanym przez nas rozwiązania ułatwiają Państwo bieżące życie swoim mieszkańcom.  

Wsparcie dla:

  • Zarządzania infrastrukturą
  • Inteligentne Systemy Transportowe
  • Monitoring

Działania naszej firmy koncentrują się na dostawie kompleksowej infrastruktury dla systemów inteligentnego miasta.