Zasieg

Dla prawidłowego funkcjonowania połączenia z Internetem potrzebna jest bezpośrednia widoczność pomiędzy anteną HotSpota, a anteną użytkownika. Można wówczas oczekiwać zasięgów do 200 ? 500 metrów. Przy braku bezpośredniej widoczności /anteny przesłaniane przez budynki, drzewa itp./, w szczególności przy zastosowaniu anten wewnętrznych zasięg spada do 25 - 50 m.  Na zasięg, a więc możliwość połączenia z Internetem ma wpływ wiele innych czynników, z których najważniejsze to: zysk anteny abonenckiej, czułość karty sieciowej, długość i rodzaj /tłumienie/ przewodu pomiędzy anteną a kartą wifi, obecność w pobliżu innych nadajników pracujących na częstotliwości 2,4 GHz ich moce i kanały na których pracują. Przy zastosowaniu u abonenta anteny zewnętrznej oraz uwzględnieniu w/w czynników zasięg może wzrosnąć do 1 nawet do 5  km.

Połączenie

Aby nawiązać połączenie w sieci Internet należy dysponować komputerem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową /radiowa karta sieciowa, interfejs radiowy, karta wifi/ standardu IEEE 802.11b lub 802.11g (pasmo 2,4 GHz) oraz znajdować się w zasięgu któregokolwiek z w/w punktów dostępowych HotSpot.

Konfiguracja Połączenia

Do połączenia nie jest wymagany określony system operacyjny, musi on umożliwiać instalację adaptera bezprzewodowego /karty wifi/ oraz obsługę protokołu TCP/IP. W komputerze należy włączyć interfejs radiowy /kartę radiową/ i wykryć dostępne sieci. Następnie należy wybrać sieć z odpowiednim SSIDem /nazwą sieci/. Do połączenia nie są wymagane żadne hasła. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Instrukcja konfiguracji sieci

Krok 1
Sprawdź czy Twój komputer posiada poprawnie zainstalowaną kartę radiową w standardzie IEEE 802.11b lub 802.11g (pasmo 2,4GHz

Krok 2
Komputer musi znajdować się w pobliżu nadajnika HotSpota, antena komputera (karty sieciowej) powinna mieć widoczność z anteną HotSpota

Krok 3
Wyszukaj dostępne sieci bezprzewodowe za pomocą oprogramowania dostarczonego wraz z kartą sieciową lub oprogramowania systemu operacyjnego. Zazwyczaj pojawia się kilka sieci bezprzewodowych. Jeśli choć jedna z nich posiada nazwę jedlnia.hotspot.pl jesteś w zasięgu darmowego Internetu. Jeżeli aplikacja na to pozwala sprawdź czy dochodząca moc sygnału jest właściwa do zrealizowania połączenia

Krok 4
Połącz się z HotSpotem wybierając opcję nawiązania połączenia. Jeżeli masz problemy, oznacza to prawdopodobnie, że znajdujesz się w zbyt dużej odległości od HotSpota. Spróbuj zastosować antenę zewnętrzną kierunkową, sprawdź widoczność pomiędzy Twoją anteną, a anteną HotSpota. 

Krok 5
Jeżeli udało Ci się połączyć powinien pojawić się ekran powitalny: Po naciśnięciu przycisku ?Login? pojawia się strona www.algo.com.pl i jesteś w sieci Internet

Krok 6
Możesz surfować w Interneci

Początek strony