Działalność społeczna

ALGO  od momentu powstania, czyli od 2004 roku, podejmuje szereg działań społecznych, które w działalności firmy zajmują ważne miejsce i są przez nas bardzo poważnie traktowane. Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie biznesu wiąże się dużą odpowiedzialnością i możliwością wpływania na otaczającą nas rzeczywistość. Dokładamy starań, by nasz sukces pozytywnie wpływał na Radom, jak i cały region radomski oraz jego mieszkańców. Bierzemy również udział w akcjach ogólnopolskich.

Nasza działalność w Stowarzyszeniu CZARNI Radom wpisuje się w realizację założeń społecznej odpowiedzialności naszej firmy. Działanie na rzecz rozwoju siatkówki, dyscypliny sportu kojarzącej się z zabawą i świetną atmosferą, oraz wspieranie utalentowanych młodych ludzi.

W swojej działalności nie zapominamy o otaczających nas ludziach. Nasza działalność jest wpisana w wiele miejsc w Polsce. Dlatego zachowanie dobrych relacji z lokalnymi społecznościami, m.in. poprzez pomoc charytatywną, sponsoring lokalnych uroczystości oraz ochronę środowiska, należy do naszych priorytetów.

Poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu prezentujemy etyczną postawę w relacjach z Klientami i partnerami biznesowymi. Terminowość rozliczeń, dbanie o jakość dostarczanej usługi oraz monitorowanie i sprawne załatwianie wszelkich zgłaszanych uwag i problemów to standard w jakości obsługi naszej firmy.