ALGO Poland Spółka z o.o. posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego:

  • ESA SECRET - trzeci stopień
  • SECRET UE - trzeci stopień
  • NATO SECRET - trzeci stopień
  • ŚCIŚLE TAJNE – stopień drugi

Powyższe świadectwo uprawnia Spółkę do świadczenia usług oraz realizacji projektów i zadań bezpośrednio związanych z dostępem do informacji niejawnych przy zachowaniu najwyższego poziomu jakości usług, zgodnego ze standardami bezpieczeństwa oraz jest gwarancją sprawności organizacyjnej firmy.

Uzyskane uprawnienia mają szczególne znaczenie dla świadczenia usług w sektorze administracji publiczne oraz w sektorze mundurowym, czyli wszędzie tam, gdzie informacje niejawne stanowią tajemnicę państwową. Świadectwo stanowi rękojmię ochrony informacji poprzez stosowanie szczególnych i odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność ALGO Poland Sp. z o.o. do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, przed nieuprawnionym ujawnieniem. Świadectwo wydała naszej firmie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego.

Otrzymanie świadectwa to dla nas kolejny, znaczący krok w rozwoju przedsiębiorstwa.  Udostępnia on nowe możliwości i wyzwania w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii. To także kolejny, ważny element współpracy z naszymi partnerami, z którymi od lat budujemy profesjonalne relacje, a nade wszystko stanowiący gwarancję bezpieczeństwa dla naszych obecnych i przyszłych klientów.